Kolorowe rzeźby lampy dekoracyjne do salonu i biura

Rodzaje sztuki 42 to wreszcie twoja taktyka wygrywania

W tym wpisie postaram się opisać rodzaje sztuki. Tak więc nigdzie nie odchudź, ino pobieraj informację.

• Sztuka animacji
Wywodzi się z łacińskiego i oznacza  „tchnąć życie”.  W rzeczywistości animacja to wizualna sztuka tworzenia filmu z serii nieruchomych rysunków. Wśród wielkich animatorów XX wieku są J. Stuart Blackton, George McManus i Walt Disney.

• Architektura najlepiej rozumiana jako sztuka użytkowa projektowania budynków. Historycznie wywarła znaczący wpływ na rozwój sztuk pięknych. Poprzez style architektoniczne, takie jak gotyk, barok i neoklasycyzm.
• Art Brut
Malarstwo, rysunek, rzeźba artystów z marginesu społecznego, w szpitalach psychiatrycznych lub dzieci. (kategoria w języku angielskim to sztuka Outsider.)
• Sztuka asamblażu
Współczesna forma rzeźby, porównywalna do kolażu. W której zaś dzieło sztuki jest budowane lub „składane” z materiałów trójwymiarowych – zazwyczaj „znalezionych” obiektów.
• Body Art
Jedna z najstarszych (i najnowszych) form – obejmuje malowanie ciała i twarzy. A także tatuaże, pantomima, „żywe posągi” 
• Kaligrafia
Przede wszystkim ta piękna sztuka, szeroko praktykowana na Dalekim Wschodzie i wśród artystów islamskich. Ponadto uważana jest przez Chińczyków za najwyższą formę sztuki.

Kolejne rodzaje sztuki do ogarnięcia.

 • Ceramika to rodzaj sztuki plastycznej. A mianowicie są to przedmioty wykonane z gliny i wypiekane w piecu.
 • Sztuka chrześcijańska  to głównie sztuka biblijna. Innymi słowy, to dzieła wywodzące się z Biblii. I obejmuje ona sztukę protestancką reformacji i katolicką sztukę kontrreformacyjną, a także tematykę żydowską. Zobacz też: Rzeźba wczesnochrześcijańska oraz: Sztuka wczesnochrześcijańska.
  • Kolaż to kompozycja składająca się z różnych materiałów. Takich jak wycinki z gazet, tektura, zdjęcia, tkaniny itp., przyklejona do deski lub płótna. Do tego można łączyć z malowaniem lub rysunkami.
  • Sztuka komputerowa wlicza wszystkie generowane komputerowo formy sztuki lub sztuki użytkowej. I w tym typy sterowane komputerowo. Co prawda znany również jako sztuka cyfrowa, cybernetyczna lub internetowa.
  • Sztuka konceptualna to współczesna forma sztuki. A która stawia na pierwszym miejscu koncepcję lub ideę dzieła sztuki, a nie samo dzieło. 
  • projekt (artystyczny) odnosi się to do planu związanego z tworzeniem czegoś zgodnie z zestawem estetyki. A przykłady ruchów projektowania artystycznego obejmują:
 1. Art Nouveau,
 2. Art Deco,
 3. De Stijl,
 4. Bauhaus,
 5. Ulm Design School
 6. i postmodernizm.

• Rysunek może być kompletnym dziełem lub rodzajem szkicu przygotowawczego do obrazu, lub rzeźby. A centralna kwestia w sztuce artystycznej dotyczy względnego znaczenia rysunku (linia) w porównaniu z kolorem.
– kreda
– węgiel
– kredka conte
– pastel
– długopis i atrament
– ołówek
• Sztuka ludowa to głównie wyroby rzemieślnicze i użytkowe wykonywane przez wiejskich rzemieślników.

Rodzaje sztuki, O co powinieneś zapytać swoich nauczycieli.

 • Meble francuskie powstały w XVII/XVIII wieku przez francuskich projektantów na dworze królewskim.
 • Graffiti to współczesna forma malowania ulicznego w aerozolu. Która zaś pojawiła się w miastach na wschodnim wybrzeżu Ameryki na przełomie lat 60. i 70. XX wieku.
 • Grafika to rodzaj ekspresji wizualnej definiowanej bardziej przez linię i ton niż kolor. Obejmuje przede wszystkim rysunek, komiksy, karykatury, ilustrację, animację i kaligrafię. A także wszelkie formy tradycyjnej grafiki. Co więcej, obejmuje również postmodernistyczne style sztuki słowa (grafika tekstowa).
 • Ikony (malowanie ikon) zalicza się do mozaiki jako najpopularniejszy rodzaj sztuki religijnej prawosławia. W prawdzie ściśle związany ze sztuką bizantyjską, a później rosyjskimi malarzami ikon.
 • Rękopisy iluminowane odnoszą się głównie do tekstów religijnych (chrześcijańskich, islamskich, żydowskich) ozdobionych figuratywnymi ilustracjami i/lub abstrakcyjnymi wzorami geometrycznymi. Których to przykładem jest Księga z Kells.
 •  Instalacja to nowa kategoria sztuki współczesnej. Która posługuje się różnymi materiałami 2D i 3D. Po to, aby stworzyć określoną przestrzeń zaprojektowaną tak, aby wywierać wpływ na widza/odwiedzającego. 
 • Ilustracja to forma malarstwa, rysunku lub innej grafiki, która wyjaśnia lub ozdabia tekst pisany.
 • Sztuka jubilerska uprawiana przez złotników. A także innych mistrzów rzemiosła. Choćby takich jak złotnicy, gemmolodzy, szlifierzy/seterzy diamentów i lapidaria.
 • Junk Art to dzieła wykonane ze zwykłych, codziennych materiałów lub „przedmiotów znalezionych ”
 • Sztuka ziemi to stosunkowo nowa kategoria sztuki współczesnej. Zwana także sztuką Ziemi, pracami ziemnymi lub sztuką środowiska.
 • Metalwork Art obejmuje złotnictwo, przerabianie metali szlachetnych na przedmioty sztuki. A także techniki emaliowania.
 • Sztuka mozaikowa to starożytna forma sztuki, opracowana przez starożytnych artystów greckich i bizantyjskich, polegająca na tworzeniu malarskich wzorów ze szklanych tesser.
 • Outsider Art to dzieła malarzy/rzeźbiarzy spoza głównego nurtu kultury; może być chory psychicznie lub niewykształcony.

Rodzaje sztuki Oto szybkie lekarstwo na brak wiedzy

Kolejne rodzaje sztuki

 • Grafika to proces wykonywania oryginalnych wydruków poprzez dociskanie tuszem bloku lub płyty do przyjmującej powierzchni.
 •  Sztuka publiczna to niejasna kategoria sztuki obejmująca wszystkie dzieła opłacane ze środków publicznych.
 •  Sztuka religijna to typowa architektura lub wszelkie sztuki piękne. Jak i dekoracyjne o tematyce religijnej: obejmuje chrześcijańską lub islamską, hinduską, buddyjską lub jakąkolwiek ze stu różnych sekt.
 • Sztuka naskalna tradycyjnie obejmuje prymitywne ryciny w kamieniu (petroglify), płaskorzeźby, malarstwo jaskiniowe (piktogramy) i megality z epoki kamienia.
 •  Sztuka z piasku obejmuje malarstwo na piasku, rzeźbę z piasku i architekturę.
 • Malarstwo od starożytności najwyższa forma sztuki zachodniej. Ponadto malarstwo zostało zdominowane przez renesansową „sztukę akademicką”. Do czasu wynalezienia wstępnie zmieszanych farb i składanej tuby z farbą w połowie XIX wieku. Malarze ci musieli tworzyć własne pigmenty barwne z naturalnych roślin i związków metali.

Znane ruchy lub szkoły malarskie obejmują:

 1. wczesny/wysokorenesansowy,
 2. manieryzm,
 3. barok,
 4. rokoko,
 5. neoklasycyzm,
 6. romantyzm,
 7. realizm,
 8. impresjonizm,
 9. postimpresjonizm,
 10. fowizm,
 11. ekspresjonizm,
 12. kubizm,
 13. surrealizm,
 14. ekspresjonizm abstrakcyjny,
 15. op-art, pop-art,
 16. minimalizm,
 17. fotorealizm,
 18. i inni.
  – akryle
  – malowanie enkaustyczne
  – malowanie fresk,
  -gwasz,
  – tusz i wash.
  – zdobienia paznokci
  – oleje.
  – miniatury — malarstwo
  panelowe — malarstwo

 

 •  Sztuka performance (i happeningi ) to forma sztuki XX wieku polegająca na występie artysty na żywo przed publicznością. Co istotne forma ta była eksplorowana i rozwijana przez przedstawicieli futuryzmu, konstruktywizmu, dadaizmu, surrealizmu, a później współczesnych ruchów artystycznych.
 •  Fotografia to 20-wieczne medium, za pomocą którego artysta rejestruje obrazowe obrazy na kliszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych nośników sztuki, takich jak płótno, papier lub tektura. A nowe komputerowe programy graficzne stworzyły nowe możliwości edycji i obróbki obrazów.
 • Sztuka plakatu osiągnięta podczas francuskiej Belle Epoque i epoki secesji.
 • Sztuka prymitywna związana z aborygeńskimi, afrykańskimi, oceanicznymi i innymi kulturami plemiennymi; obejmuje również sztukę outsidera.
 • Rzeźby to trójwymiarowe dzieło sztuki plastycznej stworzone albo przez (1) rzeźbienie — w kamieniu, marmurze, drewnie, kości słoniowej, kości; (2) modelowanie — z wosku lub gliny, po czym można je odlać w brązie; (3) zbiór „przedmiotów znalezionych”. Uwaga: składanie papieru origami należy również zaliczyć do sztuki plastycznej.
  – statua
  – rzeźba reliefowa
  – brąz
  – rzeźba lodowa
  – rzeźba z kości słoniowej
  – marmur
  – kamień
  – rzeźba z terakoty
  – rzeźba w drewnie
 • Sztuka witraży to najwyższa sztuka dekoracyjna ruchu gotyckiego. Co istotne witraże osiągnęły swój zenit w XII i XIII wieku, kiedy zostały stworzone dla chrześcijańskich katedr w całej Europie.

Sztuka Gobelinowa i Wideo

 • Sztuka gobelinowa od średniowiecza w Europie rozkwitał starożytny rodzaj sztuki tekstylnej, gobelinów, za sprawą tkaczy francuskich, a później flamandzkich.
 • Wideo Sztuka to jedna z najnowszych kategorii współczesnej ekspresji, zapoczątkowana przez Andy’ego Warhola i innych. Wideo zaś często wykorzystywane w sztuce instalacji, a także jako samodzielna forma sztuki.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *